hizmetler

Dekapaj

Pazartesi, 21st Ocak, 2019

Açık işletme (madencilikte, yeryüzündeki veya ekonomik bir derinlikteki madenlerin çeşitli yöntemler ve araçlarla kazılması yüklenmesi ve taşınması için yapılan tüm çalışmalar) projesine göre maden yatağı üzerindeki veya kontağındaki örtü tabakasının gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, toprak harmanına dökülmesi, serilmesi, harman sahasının düzeltilmesi, toprak harmanı ve kademe yolarının yapılması gibi muhtelif ameliyelerin tümüne ise dekapaj ya da örtü kazısı denir.

Hem madencilik hem de inşaat sektöründe sık sık karşımıza çıkan dekapaj kavramı, niteliği bakımından bir inşaat işlemi olduğundan daha çok inşaat sektöründe ait olarak kabul edilir.

Etiketler :